In mijn worstelingen met mentale gezondheid, de zin van het leven en de vraag 'Wie is Jaap?' heb ik de passie ontdekt om onconventionele talen in te zetten om mensen dichter bij zichzelf en bij God te brengen. In het bijzonder hen die worstelen met eenzaamheid, depressie en andere mentale gevechten.

1 op de 7 mensen in onze maatschappij worstelt met depressieve klachten. Een enorme groep (waar eenzaamheid en angstproblemen nog niet in meegeteld zijn). Door middel van kunst, lezingen, workshops en overlappende projecten open ik het gesprek over dit thema.

Ik wil dit onzichtbaar lijden zichtbaar maken en gemeenschappen handvatten bieden om deze enorme groep te kunnen ondersteunen.

 

Wie is Jaap?

Op 12 mei 1996 ben ik ter wereld gekomen. Van jongsaf aan ben ik al bezig met creëren en tijdens de schoolperiode bleek ik een snelle leerling en creatieve denker te zijn. Dit leidde ertoe dat ik op 18-jarige leeftijd de middelbare school heb afgesloten met een VWO-diploma. 

In de jaren daarna ben ik veel bezig geweest met de vraag 'Wie ben ik?' 
Een zware depressie en andere mentale worstelingen verplichtten mij om bij deze vraag stil te staan, maar met behulp van therapie en mensen om mij heen heb ik stap voor stap deze periode verder achter me mogen laten.  

Deze donkere en zware periode heeft mij gevormd, en veel geleerd over het leven. Vanuit deze pijn en gebrokenheid is de passie en het verlangen ontstaan om anderen te helpen die worstelen met hun mentale gezondheid, in de hoop wat licht te laten schijnen in de zwarte nacht. 

 

~ Jaap Bijl